کتاب کنفرانس‌های رياضي ايران جلد اوّل

کتاب کنفرانس‌های رياضي ايران جلد اوّل

قیمت : 20000 تومان

 انجمن رياضي ايران از بدو تاٌسيس آن يعني سال 1348 شمسي اقدام به برگزاری کنفرانس‌های رياضي ساليانه نمود.

اين‌جانب در سال 1363 شمسي به عضويت دائم انجمن رياضي ايران در آمده و در کنفرانس‌های رياضي به‌طور مرتب شرکت مي‌کردم. هدف اصلي من از شرکت در کنفرانس‌ها دستيابي به تازه‌های علمي برای شناخت موقعيت علم رياضي و افزايش توانمندی خود در جهت تدريس رياضيات دانشگاهي بود. البته اهداف ديگری را نيز دنبال مي‌کردم که در درجات بعدی قرار داشتند.

‌  تهيّه‌ی مقدمات، تمهيدات، مقالات و ثبت نام برای شرکت در مجامع علمي و به‌ويژه کنفرانس‌های رياضي و آموزش آن و دوره‌های آموزش ضمن خدمت و مجامع ادبي و اجتماعي در سرتاسر ايران پهناور، ناشي از کنجکاوی  و حرکت در جهت شناخت بهتر محيط اطراف و کسب تجربيات بيشتر، با صرف هزينه‌ها و تحمل رنج‌های فراوان سفر، کار ساده‌ای نبوده و فقط شيفته‌ی علم بودن موجب اين افتخار گرديده است. روبه‌رو شدن اين‌جانب با خطرهای مسافرت و ناديده گرفتن مسائل اقتصادی زندگي شخصي، با بهای جان و جيب، برای غني‌تر نمودن تدريس رياضيات و کامپيوتر در کلاس‌ها، يک همّت داوطلبانه و اقدامي عاشقانه در مسير عشق يعني مسير معلمي جهت ارتقاء سطح علمي در معبد علم يعني مراکز تربيت معلم بوده است. آثار و ثمرات اين سفرهای علمي را دانش‌جويان عزيزم در موقع تدريس رياضيات در کلاس‌ها و زمزمه‌ی عشق در آسمان معرفت واقف و در نوشته‌هايشان منعکس نموده که هزاران برگه در کتابخانه‌ی عظيم اين‌جانب بايگاني مي‌باشد.

نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند  

نه هرکه آئينه سازد سکندری داند

نه هرکسي که کُله کج نهاد و تند نشست 

کلاه داری و آئين سروری داند

 

قصد نهائي از نوشتن اين سفرنامه‌ها پرداختن به شرائط و فضائي است که بستری برای جولان فکری و پرداختن به موضوعات علمي فراهم نمودند. اين کار گذشته از واقعه‌نگاری و ثبت وضعيت زماني و مکاني که يک رويداد تاريخي مي‌باشد، برای مقايسه با وضعيت حال فرصتي را برای ارزيابي‌ و قضاوت‌ها به‌وجود مي‌آورد. من در سفرنامه‌ها از ورود به موضوعات علمي و فني و تخصصي به شدت خودداری کرده‌ام تا قابل مطالعه برای عموم مردم باشند. دست‌آوردهای علمي و مطالب بسيار زيادی را در دفاتر مخصوص سفر يادداشت نموده که اگر به‌طور جداگانه سازماندهي شده و به کتاب تبديل شوند، برای علاقمندان و دانش‌جويان بسيار مفيد و مرجعي برای تحقيقات و پژوهش‌های علمي خواهند بود.  

در تلاطم و فشار رواني جريان‌های اجتماعي که پُر از نشيب و فرازهای اضطراب‌آور است، سفرهای کوتاه مدت با هزينه‌ی قليل و کم‌خرج در معيّت دوستان و همکاران برای تمديد اعصاب فوايد بسيار دارد.

برخي از آن‌ سفرنامه‌ها را در کتاب حاضر ملاحظه مي‌‌فرمائيد. مقايسه‌ها حائز اهميّت بوده، اميدوارم باب طبع خوانندگان عزيز باشد.

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

 
ياد باد آن روزگاران ياد باد                            سيد محمد فواد   ابراهيمي

محصولات مشابه