مقالات ( امير ارسلان آصفي در آئينه ی زمان )

مقالات ( امير ارسلان آصفي در آئينه ی زمان )

قیمت : 5000 تومان

امير ارسلان آصفي در آئينه‌ی زمان

سيد محمد فواد   ابراهيمي

پائيز  1394  شمسي

بعد از بازنشسته شدن در سال 1386 شمسي، تصميم گرفتم به سراغ کساني بروم که در کنج خانه‌هايشان به‌طور افسرده روزگار مي‌گذرانيدند.

 

محصولات مشابه