کتاب اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

کتاب اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

قیمت : 20000 تومان

تقديم  به  تاريخ کرد   و  کردستان  که  به  عظمت  تاريخ  بشريت  غني بوده   و  بايستي  اولين  حرف ها   را جع  به شکل‌گيری   تمدن  بشری   را   در  تاريخ کرد   و  کردستان جستجو  نمود .

محصولات مشابه