موزه شخصی فواد

تصاوير اشياء موزه‌ی شخصي فواد
تصاوير اشياء موزه‌ی شخصي فواد
موزه‌ی شخصي فواد اوّلين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران بوده که در سال 1391 شمسي تاسيس گرديد.
بازديدکنندگان موزه‌ی شخصي فواد به روايت تصوير
بازديدکنندگان موزه‌ی شخصي فواد به روايت تصوير
برای ديدن عکس‌های بيشتر به پائين صفحه‌ی اصلي مراجعه و روی آيکن شبکه‌های مجازی غلي‌الخصوص تويتر و تلگرام و فيسبوک کليک کنيد و به تماشا بنشينيد.  شاد و سلامت باشيد.

تالیفات فواد

فراتوجه  ( توجه  به  توجه )
فراتوجه ( توجه به توجه )
کتابي متفاوت و اشاره به پديده ای نوظهور در تاريخ کتابت و ...
سرد و گرم
سرد و گرم
کتاب سرد  و گرم شامل فصل‌های زير است: کنفرانس 29 رياضي دانشگاه پلي تکنيک تهران کنفرانس 30 رياضي ايران دانشگاه اردبيل کنفرانس 32 رياضي ايران دانشگاه مازندران پرديس بابلسر کنفرانس 34 رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود کنفرانس 35 رياضي دانشگاه چمران اهواز
شيدای  علم
شيدای علم

صلوات آباد سنندج

صلوات‌آباد سنندج
صلوات‌آباد سنندج
نمائي ديگر از روستای صلوات‌آباد سنندج
تصاويری از صلوات آباد
تصاويری از صلوات آباد
برای ديدن عکس های بيشتر به پائين صفحه‌ی اصلي سايت مراجعه شود   و روی آيکن  ( تلگرام ، فيسبوک ، تويتر و ... )  علي‌الخصوص  تلگرام  و   فيسبوک   کليک   نموده و به تماشا بنشينيد.  شاد و سلامت باشيد.