کتابهای چاپ شده

زمان منفي، انرژی تاريک، ماده تاريک

زمان منفي، انرژی تاريک، ماده تاريک

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 مهر 1401
اين کتاب محتوی چندين نظريه ی فلسفي - نجومي بوده و دقت و تمرکز فوق‌العاده برای درک مفاهيم آن لازم است. کتاب بايد چند بار با تعمق مطالعه گردد تا ...
ادامه مطلب ...

فراتوجه  ( توجه  به  توجه )

فراتوجه ( توجه به توجه )

سید محمد فواد ابراهیمی , 03 ارديبهشت 1400
کتابي متفاوت و اشاره به پديده ای نوظهور در تاريخ کتابت و ...
ادامه مطلب ...

سرد و گرم

سرد و گرم

سید محمد فواد ابراهیمی , 03 ارديبهشت 1400
کتاب سرد  و گرم شامل فصل‌های زير است: کنفرانس 29 رياضي دانشگاه پلي تکنيک تهران کنفرانس 30 رياضي ايران دانشگاه اردبيل کنفرانس 32 رياضي ايران دانشگاه مازندران پرديس بابلسر کنفرانس 34 رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود کنفرانس 35 رياضي دانشگاه چمران اهواز
ادامه مطلب ...

ترک  شيرازی

ترک شيرازی

سید محمد فواد ابراهیمی , 03 ارديبهشت 1400
کتاب تُرک  شيرازی شامل فصل‌های زير است: کنفرانس 24 رياضي ايران دانشگاه بهشتي تهران کنفرانس 25 رياضي ايران دانشگاه صنعتي شريف تهران کنفرانس 26 رياضي ايران دانشگاه کرمان کنفرانس 27 رياضي ايران دانشگاه شيراز کنفرانس 28 رياضي دانشگاه تبريز
ادامه مطلب ...

شيدای  علم

شيدای علم

سید محمد فواد ابراهیمی , 03 ارديبهشت 1400
کتاب شيدای  علم شامل فصل‌های زير است: کنفرانس 20 رياضي ايران دانشگاه تهران کنفرانس 21 رياضي ايران دانشگاه اصفهان کنفرانس 22 رياضي دانشگاه فردوسي مشهد کنفرانس 23 رياضي دانشگاه رازی کرمانشاه
ادامه مطلب ...

عاشق رياضيات

عاشق رياضيات

سید محمد فواد ابراهیمی , 02 ارديبهشت 1400
کتاب عاشق رياضيات شامل فصل‌های زير است: عضويت فواد در انجمن رياضي ايران مختصری در باره‌ی انجمن رياضي استان کردستان شروعي که به ديداری استثنائي منجر گرديد کنفرانس 16 رياضي دانشگاه تربيت معلم تهران کنفرانس 17 رياضي دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان
ادامه مطلب ...

کتاب  زمان منفي، انرژی تاريک، ماده تاريک

کتاب زمان منفي، انرژی تاريک، ماده تاريک

سید محمد فواد ابراهیمی , 17 مرداد 1399
همه را بيازمودم ز تو خوشترم نيامد چو فرو شدم به‌دريا چو تو گـوهرم نيامد سر خنبه‌ها گشودم ز هزار خُم چشيدم چو شراب سرکش تو به‌لب و سرم نيامد   نيوتن:  اين‌که اندک بگوئيد ولي در باره‌ی آن مطمئن باشيد و بقيه‌ی مطلب را به ديگراني که در آينده خواهند آمد واگذاريد، خيلي ارجح است به اين‌که همه چيز را بگوئيد، اما با شک و ترديد باشد. 
ادامه مطلب ...

دايره المعارف فواد  جلد 10

دايره المعارف فواد جلد 10

سید محمد فواد ابراهیمی , 22 تير 1398
کتاب‌های دايره المعارف فواد در واقع  ادامه‌ی  همان مجموعه‌ی  معارف و دانش بشر است که قبلاً به‌صورت لقمه‌ها در کتاب‌های مباحث السرينچک چاپ شده‌اند. برای دسترسي به نکته‌ها و پرتوهای انديشه به مطالعه‌ی اين کتاب بپردازيد.
ادامه مطلب ...

نظريه ابعاد زمان

نظريه ابعاد زمان

سید محمد فواد ابراهیمی , 26 ارديبهشت 1398
نظريه ابعاد زمان بارقه‌ای فکری است که برای زمان چندين بُعد قائل شده و اين فکر بکر در قرن 21 ميلادی مي‌تواند تسهيل بسيار زيادی در مسير تبيين کائنات و هستي فراهم آورد. اينجانب فواد در سال 1394 شمسي يعني سال 2015 ميلادی اين نظريه را در قالب يک مقاله تحت عنوان حرکت در عرض زمان ارائه دادم. جهت اطلاع و دنبال کردن موضوع کتاب " نظريه ابعاد زمان " را دانلود و مطالعه فرمائيد.
ادامه مطلب ...

کتاب ام پي تي فواد

کتاب ام پي تي فواد

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
  كيست آن پنهان مرا در جان و ‌تن؟ كز زبان من همي گويد سخن! آن‌كه گويد از لب من راز، كيست؟ بشنويد اين صاحب آواز كيست؟  
ادامه مطلب ...