تاريخچه‌ی انجمن رياضي کردستان ايران

تاريخچه انجمن رياضي استان كردستان

سيد محمد فواد   ابراهيمي

خرداد 1382  شمسي

 

در دهه‌ی آخر قرن بيستم ميلادي رياضيدانان و دانشمندان برجسته، با توجه به نقش و اهميتي كه رياضيات در پيشرفت علوم بشري، صنعت و تكنولوژي، اكتشافات فضايي و تحولات شگرف زندگي انساني و... دارد، درصدد ارج نهادن به اين علم مادر تمامي علوم برآمدند و پيشاپيش سال 2000 ميلادي را سال جهاني رياضيات ناميدند. بر اين اساس و بنا به عرق و علاقه‌اي كه در معلمان راستين و عاشق رياضيات نسبت به علم رياضي وجود دارد، معلمان رياضي استان كردستان، جاي بستر و فضاي مناسبي كه بتواند در سال جهاني رياضيات، عظمت و والايي علم رياضي را آن‌گونه كه شايسته‌ی نام آنست، ارج بنهد، خا لي ديده و به فكر ايجاد چنان فضايي افتادند. لذا اولين جرقه‌ی فکری براي تاًسيس انجمني رياضي در شهر سنندج توسط يكي ازشاگردان مكتب رياضيات زده شد و در اواخر سال  1995 ميلادي، يعني پنج سال قبل از فرارسيدن سال جهاني رياضيات، اقدامات اوليه براي تشكيل انجمن رياضي استان كردستان آغاز گرديد. با استناد به مدارك موجود در آرشيو فعلي انجمن، خلاصه و شمه‌اي از روند شكل‌گيري انجمن و نگاهي به وضعيت فعلي آن، به رشته‌ی تحرير در آمده است.

 در روز يكشنبه  9 / 10 / 1375 ( اواخر سال 1995 ميلادي ) بنا به ضرورت‌هاي زير پيش‌نهاد تشكيل انجمن رياضي استان كردستان توسط سيد محمد فواد  ابراهيمي  معلم رياضي و شاگرد مکتب رياضيات در جمع دبيران رياضي سراسر استان كردستان  در محل اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان واقع در خيابان اكباتان سنندج مطرح گرديد.

 • ايجاد فضاي متعالي و آزاد براي تجمع معلمان و علاقمندان رياضي و ارتباط آنان براي آشنايي و دوستي و زمينه‌ی پژوهش و تبادل نظر به روش جدا از اصول اداري و رسمي و كلاسيك و بدور از هياهوي كلاس و درس و گذراندن اوقات خارج از برنامه در يك محيط علمي و مناسب.
 • گستردن و ترويج فرهنگ رياضي در استان كردستان با پذيرفتن اين‌كه، ستون و اساس هر گونه تفكر و انديشه‌اي پايه بر رياضيات دارد.
 • هم‌گامي با ساير استان‌هاي كشور ايران كه قبلاً  انجمن رياضي تشكيل داده و يا در حال تشكيل آن بودند. تا آن موقع فقط پنج استان كشور ا علام كرده بودند كه انجمن رياضي دارند و يا در حال تشكيل آن هستندكه عبارتند از: استان خراسان، استان اصفهان، استان فارس، استان كرمان و استان چهار محال. در نتيجه  انجمن رياضي استان كردستان ششمين  انجمن رياضي استاني در كشور بود كه به‌صورت خودجوش تاسيس گرديد.
 • استقبال شايسته از حركت جهاني در سال2000 ميلادي كه از سوي سازمان يونسكو " سال جهاني رياضيات " نام گرفته بود. در ايران نيز ستادي در آن زمينه پديد آمده بود و مي‌رفت تا با سال 2000 ميلادي هم‌ساز گردد. به‌عبارت ديگر در كشور ايران نيز هم‌گام با ساير كشورها حركتي انجام گرفته و استان كردستان كه در زمينه‌ی رياضيات نيروهاي خوب و فعال داشت، مي‌بايست در آن حركت سهيم باشد. لذا معلمان رياضي استان كردستان از پنج سال پيش از رسيدن به سال جهاني رياضيات خود را براي ارج نهادن به  مادر تمامي علوم آماده كردندكه شايد در ميان تمام استان‌هاي ايران كم نظير بود.
 • رفع دشواري‌ها و نارسايي‌هاي آموزش رياضيات در مراكز آموزشي با استفاده از همه‌ی نيروهاي جامعه. زيرا تنها كادر اداره‌ی آموزش و پرورش، قادر به حل همه‌ی دشواري‌ها نبوده و نخواهد بود.

در روز دوشنبه  10/10/1375 معاون آموزش متوسطه‌ی اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان كردستان  با ابراز خشنودي از آن بابت، نوشتن اساسنامه و آغاز كار انجمن رياضي استان كردستان را، به پيشنهاد دهنده‌ی تشكيل انجمن رياضي واگذار نمود. از همان گاه فكر تشكيل يك ساختار علمي و اصولي و سزاوار نام انجمن رياضي اوج گرفت. پيش‌نويس اساسنامه‌ی انجمن فراهم و هيات مؤسس انجمن رياضي استان كردستان تعيين گرديد. اعضاء هيات مؤسس انجمن رياضي استان كردستان عبارتند از:

سيد محمد فواد  ابراهيمي، سيدرضا  حسيني، محمداسعد پرنياني، حسن رستار، نسترن  اسدي.

در روز شنبه 22 /10/ 1375 در جمع دبيران رياضي، اساسنامه‌ی انجمن توسط تدوين كننده‌ی آن قرائت گرديدو موجوديت رسمي انجمن رياضي استان كردستان اعلام شد.

درخواست صدور مجوّز براي فعاليت‌های انجمن رياضي و ثبت آن به مراجع قانوني نوشته شد و پس از تشكيل پرونده‌ی اعضاء هيات مؤسس و تكميل فرم‌هاي مخصوص، در انتظار نشستيم. البته با اين بينش كه انجمن رياضي استان كردستان شكل يافته است و بايد اهدافش را دنبال كند، طرح فرم درخواست عضويت در انجمن رياضي، به حروف‌چيني كامپيوتري داده شد و اساسنامه‌ی انجمن رياضي از طريق ادار‌ی كل آموزش و پرورش استان كردستان به سراسر مناطق آموزشي استان براي آگاهي و اقدام و اظهار نظر معلمان و علاقه مندان به رياضي ارسال گرديد.

نوار موبيوس كه پيام‌هاي رياضي دارد از سوي پيشنهاد دهنده‌ی  تشكيل انجمن رياضي كردستان  به هيات مؤسس اعلام شد تا به عنوان آرم ويژه‌ی انجمن رياضي استان كردستان انتخاب گردد. در مقايسه با طرح‌هاي ديگر، نوار موبيوس را همگان براي آرم انجمن رياضي پذيرفتند و طراحي آن به آقاي محمد طيب سدري استاد هنر داده شد كه به خوبي انجام گرفت و پس از اسكن كامپيوتري آرم، امكان چاپ برگ آرم دار انجمن رياضي براي مكاتبات فراهم شد و مهر انجمن نيز سفارش داده شد.

صورت‌جلسه‌هاي اعضاء هيات مؤسس در دفتر مخصوصي نوشته شد که در آرشيو انجمن بايگاني است. از آن‌جا كه اطلاعيه‌ها و فرم مخصوص و اساسنامه‌ی انجمن رياضي در اواخر سال تحصيلي 1376- 1375 به مراكز آموزشي استان كردستان رسيده بود و به علت كمي وقت به شكل گسترده، همكاران رياضي از آن مطلع نشده بودند، اظهار نظر و فرم‌هاي درخواست عضويت رسيده  به هيات مؤسس اندك بود و لذا نتوانستيم در بهار 1376 به تشكيل مجمع عمومي انجمن رياضي براي تصويب نهايي اساسنامه و انتخاب اعضاي اولين دوره‌ی شوراي اجرايي انجمن اقدام كنيم و اين امر خود به‌خود به پاييز 1376 موكول گرديد.

در مهر ماه 1376 در يك گردهمايي دبيران رياضي كه براي بررسي كتب درسي رياضي در سنندج برگزار شد، حركتي در جهت انتخاب اعضاء اولين دوره‌ی شوراي اجرايي انجمن  به عمل آمد وليكن به علت كمي حاضران، تشكيل مجمع عمومي به زماني ديگر موكول شد و پس از ارسال اطلاعيه‌ی كتبي و رسمي از طريق اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان، درتاريخ روز چهارشنبه 14/8/1376 نخستين مجمع عمومي انحمن رياضي استان كردستان با حضور مدير كل وقت آموزش و پرورش استان آقاي بهروز همتي و معاون آموزش متوسطه‌ی اداره‌ی كل آقاي عطاءالله حنيفي و مسؤل گروههاي آموزشي استان آقاي خامسي و گروه دبيران رياضي، در سالن دبيرستان سليمان خاطر واقع در ميدان آزادي سنندج تشكيل شد. در آن روز اساسنامه‌ی انجمن رياضي كه چندين بار اصلاح و تصحيح شده بود، به تصويب نهايي رسيد و با راي مخفي اعضاء اولين دوره‌ی شوراي اجرايي انجمن انتخاب گرديدند. از همان لحظه سكان كشتي انجمن رياضي استان كردستان به دست اعضاي شوراي اجرايي سپرده شد.

اعضاي اولين دوره‌ی شوراي اجرايي انجمن رياضي استان كردستان عبارتند از:

سيد محمد فواد   ابراهيمي

دبيرانجمن

محمد حسن  منصوب عباسي

خزانه دار انجمن

داريوش   ناظمي

صاحب امضاي دوم انجمن

سيدرضا حسيني

عضو اصلي شورا

نسترن   اسدي

عضو اصلي  شورا

علاءالدين  شريعتي

بازرس انجمن

 

در سخن‌راني مدير كل آموزش و پرورش در همان مجمع عمومي شنيديم كه براي تشويق معلمان رياضي و به فرخندگي تاًسيس  انجمن رياضي استان كردستان، اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان 50 % حق عضويت همه‌ی همكاران فرهنگي را به حساب بانكي انجمن واريز خواهد كرد و اين  وعده موجب شادي حاضران گرديد. تا اواخر آبان ماه 1376 دفتر انجمن رياضي استان كردستان  عبارت  از يك كشو  زير قفسه‌ی كتابي در اتاق مسئول گروههاي آموزشي استان بود. با عنايت معا ون آموزش متوسطه‌ی استان، انجمن رياضي از كشو بيرون آمد و با اختصاص دادن تعدادي صندلي، ميز، فايل و قفسه درگوشه‌اي ازهمان اتاق، فعاليت‌های رسمي شوراي اجرايي آغاز شد. اما تا روز دوشنبه 22/10/ 1376  سالروز تولد انجمن رياضي استان كردستان كه فقط 66 روز از عمر شوراي اجرايي انجمن گذشته بود، فعاليت‌های زير در ارتباط با امورات انجمن انجام گرفت.

 • با اقدامات گسترده، حساب‌جاري 1505 بانك صادرات ايران شعبه‌ی 2654 سنندج واقع در خيابان اكباتان به‌نام انجمن رياضي استان كردستان گشوده شد و نخستين حق عضويت  به‌وسيله‌ی  دبير انجمن رياضي  استان  كردستان  به‌نام  سيد محمد فواد  ابراهيمي  براي افتتاح حساب بانكي انجمن رياضي و دريافت دسته چك واريز گشت.
 • طراحي كارت‌هاي  عضويت براي اعضاء انجام پذيرفت و با استفاده از امكانات كامپيوتري، طرح نهايي به چاپ‌خانه داده شد و تكثير گرديد و بي درنگ براي كساني كه در انجمن ثبت نام كرده بودند از جمله براي اعضاي  هيات مؤسس و اعضاي شوراي اجرايي، كارت عضويت طبق ضوابط و مقررات صادر شد.
 • اقدامات زيادي براي اجاره‌ی يك صندوق پستي  از اداره‌ی كل پست استان كردستان براي تسريع در مكاتبات انجمن رياضي انجام پذيرفت و صندوق پستي 597 - 66135  به‌نام  انجمن رياضي استان كردستان اختصاص يافت.
 • طراحي و سفارش ساخت تابلوي بي نظير انجمن رياضي استان كردستان  با آرم نوار موبيوس به‌شكلي دل‌ربا  و زيبا و تهيه‌ی نوشت افزار مورد نياز.
 • تهيه‌ی مقدمات و گردآوري مقالات علمي براي چاپ نخستين مجله‌ی  علمي انجمن و اقدامات پي‌گير براي نظارت بر حروف‌چيني كامپيوتري و ويرايش پياپي مجله  و تكثير و پخش آن.
 • پي‌گيري كارهاي مربوط به ثبت انجمن رياضي استان كردستان  پس از حصول مجوز، كه اقدامات بسيار گسترده و دامنه‌داري را به دنبال داشت.
 • انتخاب و فرستادن نماينده‌ی انجمن رياضي كردستان به شهر مشهد، براي شركت در اولين نشست براي تاًسيس اتحاديه‌ی انجمن‌هاي رياضي ايران و ايشان يكي از پنج تن هيات مؤسس اتحاديه شد.
 • اقدام به ابداع يك پروژه‌ی فني كامپيوتري براي سازمان‌دهي اعضاء انجمن رياضي  بدين معني كه به هر عضو انجمن رياضي استان كردستان  يك كد عضويت  ده رقمي اختصاص داده مي‌شود كه با آن مي‌توان از كشور، استان ( منطقه )، شهر، نوع عضويت، جنسيت و شماره‌ی رديف او در دفترهاي انجمن رياضي استان كردستان آگاه شد. اين كار براي هم‌گامي با پيش‌رفت سريع علوم كامپيوتري انجام گرفت كه بعداً در تشكيل بانك اطلاعاتي انحمن رياضي استان كردستان تسهيلات فراواني به همراه داشت. آشكار است كه درجهان امروز، سرعت تبادل اطلاعات حرف اول را مي‌زند.
 • افتتاح آرشيو و کتابخانه‌ی انجمن رياضي با اهداء تعدادي كتاب و جزوات از طرف دبير انجمن  در تاريخ روز پنجشنبه 22/ 8/ 1376 و جمع‌آوري كتب اهدايي اشخاص و انجمن‌ها و ادارات كه در زمستان 1376 به حدود 200 جلد رسيد.
 • ابداع يك كد 10 رقمي ديگر براي سازمان‌دهي  كتب و نشريات آرشيو و کتاب‌خانه‌ی انجمن رياضي استان كردستان  كه سبب نظم در استقرار آن‌ها مي‌شود و سرعت دست‌يابي به مطالب و موضوعات مورد نظر را افزايش مي‌دهد.
 • تهيه‌ی مهرهاي متعدد براي انجام امورات انجمن رياضي استان كردستان ازجمله: مهر انجمن،  مهرآدرس، مهر حساب بانكي،  مهر رمز كد عضويت، مهر امضاء دبير انجمن ، مهر آرشيو و کتابخانه‌ی انجمن، مهر اهدا كننده‌ی كتاب و ...
 • تهيه‌ی دفترهاي حسابداري و حسابرسي و اموال و اوراق سند هزينه و پلمپ كردن دفتر كل و  دفتر روزنامه.
 • پاسخ به سؤالات خبرنگار روزنامه در محل اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان كردستان  در رابطه با انجمن رياضي استان  و درج خبر  تشكيل انجمن رياضي در استان كردستان در هفته نامه‌ی آبيدر سنندج.
 • پاسخ به نظرخواهي اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان كردستان، پيرامون تشكيل انجمن‌هاي رياضي درساير شهرستان‌هاي استان كردستان و رهنمود لازم و توجيه كتبي، مبني بر چگونگي تشكيل انجمن‌هاي رياضي در شهرستان‌هاي ديگر استان به‌عنوان شعب انجمن رياضي استان كردستان و ارسال آن به همه‌ی مناطق آموزشي.
 • اطلاعيه‌هاي پي در پي همراه با اساسنامه و فرم درخواست عضويت و شرايط عضوگيري انجمن، به همه‌ی مناطق آموزشي استان كردستان فرستاده شد. تا علاقمندان مدارك ثبت نام براي عضويت را به دفتر انجمن رياضي درسنندج ارسال نمايند.
 • مكاتبات و درخواست‌هاي مكرر براي كمك گرفتن از اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان كردستان  در راستاي انجام به وعده‌ی مديركل آموزش و پرورش استان در تاريخ  14/ 8/ 1376  كه از كانال معاونت آموزش متوسطه‌ی اداره‌ی كل آموزش و پرورش مبلغ نارسي در قبال فاكتور هزينه‌هاي انجمن رياضي به حساب انجمن واريز گرديد. بسياري هزينه‌هاي جنبي ديگركه به فاكتور نمي‌آمدند، مثل كرايه تاكسي وتلفن منزل و ... از جيب دبير انجمن رياضي استان كردستان  تامين مي‌گرديد. اين سواي هزاران ساعت كار عاشقانه و طاقت فرساي بدون مزد، براي سازمان‌دهي ساختار و تشكيلات انجمن رياضي استان كردستان بود.
 • با تبليغات گسترده، نام انجمن رياضي استان كردستان  با جايگاه علمي خويش بر سر زبان‌ها افتاد. دانشآموزان و دانش‌جويان علاقمند به رياضيات مرتب از انجمن رياضي جويا مي‌شدند و چگونگي و شرايط استفاده از سخنراني‌هاي علمي و نشريات انجمن رياضي را مي‌پرسيدند.
 • نظرخواهي از معلمان رياضي مقاطع مختلف آموزشي، براي تعيّن يك بعداز ظهر مناسب در هفته براي برگزاري جلسات هفتگي سخنراني‌هاي علمي و ساير فعاليت‌های انجمن رياضي استان كردستان.
 • تشكيل جلسات رسمي شوراي اجرايي حداقل يك بار در ماه براي تصميمات ضروري و تعيين خطوط كلي حركت انجمن رياضي استان كردستان و اين سواي اشتراك  مساعي‌ها و گفتگوها و تلاش‌هاي شبانه‌روزي براي انجام امورات انجمن رياضي بود.
 • پي‌گيري اقدامات قانوني براي گرفتن مجوّز انتشار نشريات انجمن رياضي و به‌ويژه مجله‌ی علمي  تام.

انجمن رياضي استان كردستان پس از يك سال عمر به جايگاهي كه مورد نظر طراح آن بود، بسيار نزديك شده بود. دبير انجمن تمامي برنامه‌هاي زندگي و كاري خود را رها و براي كامل‌تر نمودن ساختار تشكيلاتي انجمن رياضي استان كردستان، سر از پا نمي‌شناخت و شبانه‌روز در تلاش بود تا به روند تكاملي ساخت انجمن رياضي سرعت بيش‌تري ببخشد. قسمتي از كارها را در دفتر انجمن يعني اتاق مسئول گروه‌هاي آموزشي و بخشي را به‌عنوان كارهاي بيرون از دفتر به ادارات و اماكن مختلف شهر در رابطه با امور انجمن رياضي دنبال نموده و قسمت اعظم كارهاي فكري و نوشتاري را در منزل تا ساعت‌ها بعد از نيمه شب انجام مي‌داد.

دبير انجمن پس از تدريس مؤظفي اوقاتي را كه ميبايست به زندگي خود و خانواده‌اش اختصاص مي‌داد  جهت ساخت و پرداخت و حروف‌چيني كامپيوتري مجله‌ی علمي تام، آن‌هم با امكانات نرم افزاري غير رياضي صرف مي‌نمود. اين مجله همه جانبه آئينه‌ی تمام‌نماي موجوديت انجمن رياضي استان كردستان  بود. لذا از تمامي جوانب مي‌بايست سنگ تمام گذاشته مي‌شد. فشار كاري و تنش‌هاي عصبي ناشي از برخوردهاي نا‌مناسب و قضاوت‌هاي غير منصفانه و قدر ناشناسي‌ها را فقط عشق به پرورش و رشد انجمن رياضي استان كردستان، خنثي مي‌نمود و الا كوه را از پا در مي‌آورد!

در روز چهارشنبه  2 / 2 / 1377 يك اتاق از ساختمان گروه‌هاي آموزشي اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان كردستان در محوطه‌ی اداره‌ی كل واقع در خيابان اكباتان  سنندج، به انجمن رياضي اختصاص يافت.

نزديكي منزل دبير انجمن به اداره‌ی كل يك عامل و زمينه‌ی بي اندازه مهم و مؤثري بود كه ايشان دائم در اولين دفتر مستقل انجمن رياضي استان كردستان حضور مستمر داشته باشد و به كارهاي انجمن سر و سامان ببخشد. دفتر انجمن رياضي مي‌بايست از چنان آرايش و نظمي برخوردار مي‌شد كه هر شخصي وارد آن شود، بي‌درنگ دريابد كه وارد يك محيط علمي، آن‌هم علم دقيق و مو شكاف رياضي شده است. لذا به تهيه‌ی قاب‌هاي متعدد و نوشته‌هايي جهت پيام رساني و معرفي انجمن رياضي به حاضران و ناظران در دفتر انجمن، مبادرت شد و با نصب قاب‌ها به ترتيب خاص و نظم بخشيدن به وسايل اعم ازكمدها و قفسه‌ها و ميزها و ... محيطي شايسته‌ی نام انجمن رياضي فراهم شد.

در ارتباط با سخن‌راني‌هاي علمي و برگزاري همايش‌هاي رياضي در شهر سنندج كه توسط انجمن رياضي استان كردستان به راه  افتاد، آن‌چنان حرف زياد است كه نوشتن همه‌ی آنها مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد.

سمينارهاي دانش‌جويي در مراكز تربيت معلم سنندج و همايش بزرگ استاني رياضي و كامپيوتر درمركز استان كردستان و همايش دبيران رياضي آموزش و پرورش ناحيه‌ی يك سنندج و مشاركت در اجراي كنفرانس بين المللي رياضيات براي همه، در دانشگاه كردستان و ... نمونه‌هايي هستند كه فيلم ويديويي همه‌ی آنها در بايگاني‌ها موجود است.

در روز سه شنبه  22 / 2 / 1377  حاصل اقدامات وسيع و تلاش‌هاي پي‌گير و مستمر هفده ماهه توسط دبير انجمن در رابطه با ثبت انجمن رياضي استان كردستان به ثمر نشست و انجمن رياضي با شماره‌ی  53 - 22/2/1377  به ثبت رسيد و از آ ن موقع انجمن رياضي کردستان ايران داراي شناسنامه‌ی قانوني به‌عنوان يك شخصيت حقوقي گرديد.

نشريات متعدد و گوناگوني براي پوشش و تغذيه‌ی تمامي رده‌هاي مختلف در ارتباط با انجمن رياضي استان كردستان توسط دبير انجمن طراحي شد كه عبارتند از:

مجلة علمي تام

نشريه‌ی رياضي وصل

خبرنامه‌ی تام

پيك آموزشي تام

پيك دانش آموزي تام

پيك دانشجويي تام

يادمان

اطلاعيه‌ها

 

هر كدام از نشريات فوق داراي ساختار ويژه‌اي بوده و هر يك از آن‌ها براي اهداف خاصي تهيه و منتشر مي‌شود.

دورنمايي و ماهيت وجودي انجمن رياضي سبب شد، تا با بيش از 250 دستگاه علمي در سراسركشور ايران ارتباط مكاتبه‌اي برقرار گردد. لذا همراه نامه‌هاي ويژه‌اي مجله‌ی علمي تام و شماره‌هايي از خبرنامه‌ی تام به تمامي دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالي فرهنگيان، آموزشكده‌هاي فني، مراكز تربيت معلم، انجمن‌هاي علمي و بسياري سازمان‌ها و ادارات ديگر ارسال شد. در ضمن همه‌ی آن‌ها به‌عنوان عضو حقيقي افتخاري انجمن رياضي استان كردستان پذيرفته شده و براي نمايندگان معرفي شده‌ی آن‌ها پرونده‌اي تشكيل و كارت عضويت افتخاري صادر و ارسال گرديد. بيش از سه بار درسال 1377 با همه‌ی دستگاه‌هاي علمي ايران  مكاتبه شد و در رابطه با استقبال شايسته از سال جهاني رياضيات تشريك مساعي بعمل آمد.  مخصوصاً با ستاد ملي سال جهاني رياضيات  و انجمن رياضي ايران  و  اتحاديه‌ی انجمن‌هاي رياضي ايران  ارتباط به‌طور مستمر ادامه داشت.  رونوشت  تمامي نامه‌هاي ارسالي و هم‌چنين تمام نامه‌هاي رسيده به انجمن رياضي استان كردستان در بايگاني منظم آن موجود مي‌باشد.

حجم كار آن‌قدر عظيم بود كه هيچ‌كس باور نمي‌كرد آن ‌همه فعاليت در طول  دو سال انجام گرفته باشد. در مقايسه با وضعيت انجمن‌هاي رياضي استان‌هايي چون خراسان، اصفهان و فارس كه مدت‌ها پيش تاًسيس شده و فعا ليت مي‌كردند، ساختار تشكيلاتي انجمن رياضي استان كردستان و فعاليت‌های علمي آن، جايگاه ويژه اي پيدا نمود، كه در سراسر ايران زبان‌زد شد.

نتيجه‌ی اقدامات طاقت‌فرساي درخواست مجوّز رسمي براي چاپ نشريات انجمن رياضي استان كردستان  نيز به بار نشست و بعد از مدت‌ها  مجوّز رسمي شماره‌ی    67330 / 124   -   25 / 4 / 1379   از طرف مدير كل مطبوعات داخلي  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر گرديد  و سيد محمد فواد  ابراهيمي   به‌عنوان  مدير مسئول  بولتن تام، ارگان  انجمن رياضي استان كردستان  شناخته شد.

دو سال از عمر انجمن رياضي استان كردستان كه گذشت، مجموعه شرايطي مستلزم ايجاد نقطه‌ی عطف  براي انجمن شد. لذا اعضاي اولين دوره‌ی شوراي اجرايي انجمن با كارنامه‌اي درخشان و روشن، ادامه‌ی كار و رسيدگي به امورات انجمن را به اعضاي دومين دوره‌ی شوراي اجرايي انجمن محول كردند.

در روز پنجشنبه 1/11/1377 در جلسه‌ی دبيران رياضي در محل اداره‌ی كل آموزش و پرورش استان كردستان، با حضور مدير كل وقت آقاي فاروق داودپور و معاون آموزش متوسطه‌ی اداره‌ی كل آقاي عطاءالله حنيفي  اعضاي جديد شوراي اجرايي تعيين گرديده و بعداً با تقسيم وظايف تركيب زير سكان كشتي انجمن رياضي استان كردستان را به دست گرفتند: حسن  رستار  دبير انجمن،  مسعوده   مصلحي خزانه دار انجمن، فريدون  نوذري صاحب امضاي دوم انجمن، ارسلان  زارع رمشتي  عضو اصلي شورا، نسترن اسدي  عضو اصلي  شورا و علاء الدين  حبيبي   بازرس انجمن.  

هر چند كه سه تن از اعضاء هيات مؤسس انجمن در اين دوره‌ی دوم شوراي اجرايي مسؤليت رسمي به‌عهده نداشتند، اما همواره نسبت به عمل‌كرد و كيفيت انجام امورات  انجمن رياضي استان كردستان  بي‌تفاوت نبوده و هميشه ياور و كمك كننده‌ی شوراي اجرايي جديد بوده و از هيچ‌گونه تلاشي در جهت اعتلاي انجمن رياضي کردستان دريغ نورزيدند.

با شكل‌گيري و تاًسيس انجمن‌هاي معلمان رياضي ساير استان‌هاي كشور و به عضويت درآمدن آنها در اتحاديه‌ی انجمن‌هاي رياضي ايران، مقرر گرديد تا از هر انجمن رياضي استاني  دو نفر به عنوان نماينده‌ی  انجمن به اتحاديه معرفي شوند.  لذا با توجه به همه‌ی جوانب امر، نمايندگان انجمن رياضي استان كردستان در اتحاديه‌ی انجمن‌هاي رياضي ايران  انتخاب و رسماً معرفي شدند، كه عبارتند از:

 سيد محمد فواد ابراهيمي  و سيد رضا حسيني. نامبردگان كه از مؤسسين انجمن رياضي استان كردستان هستند، همواره با علاقه و با دستي پر در جلسات و همايش‌هاي  اتحاديه‌ی انجمن‌هاي رياضي ايران شركت كرده و در شكل‌گيري برنامه هاي اصولي و علمي اتحاديه  نقش مؤثري داشته اند.

در سال جهاني رياضيات  كه كنفرانس بين المللي  رياضيات براي همه  در شهر سنندج برگزار گرديد و متولي اصلي آن در اجراء دانشگاه كردستان بود، نقش بسيار مهم  و اساسي اعضاي هيات مؤسس انجمن رياضي استان كردستان در برگزاري آن كنفرانس بر جامعه‌ی رياضي ايران پوشيده نيست.

از محل كمك‌هاي ستاد ملي سال جهاني رياضيات به انجمن‌هاي معلمان رياضي استان‌هاي كشور، براي انجمن رياضي استان كردستان تجهيزات كامپيوتري خريداري شد. تا در تهيه‌ی انتشارات انجمن تسريع حاصل شود.

در بهار  1381  به دلايلي دفتر انجمن رياضي استان كردستان از محل سازمان آموزش و پرورش استان به محل پژوهشكده‌ی تعليم و تربيت واقع در خيابان جام جم سنندج انتقال يافت كه ساير انجمن‌هاي علمي- آموزشي معلمان رشته هاي غير رياضي مثل: جغرافيا، زبان‌خارجه، زبان و ادبيات فارسي، زيست شناسي و ... در آن‌جا به فعاليت مشغول بودند. اما اين هم‌نشيني عمر زيادي را نپائيد و در زمستان  1381  دفتر انجمن رياضي استان كردستان به دپارتمان رياضيات، آمار و كامپيوتر مركز تربيت معلم شهيد مدرس سنندج منتقل شد. داستان اين نقل و انتقالات آنقدر زياد است كه به نوشتن نمي‌آيد!   مكان جديد شرايط بسيار مناسبي را فراهم نمود، تا مؤسسين انجمن رياضي كه خود مدرسين مراكز تربيت معلم سنندج هستند،  بيشتر به امورات انجمن بپردازند و در واقع مي‌توان گفت، بعد از حدود پنج سال، انجمن رياضي استان كردستان دوباره بر مسير اصلي سال‌هاي شكوفايي دوران دو ساله‌ی بعد از تاًسيس آن قرارگرفت.

دانش‌جويان رشته‌ی آموزش رياضي مراكز تربيت معلم سنندج، توسط مدرسان رياضي خود، به فعال نمودن پيك دانش‌جويي تام  مبادرت كرده و در بهار 1382 توانستند، پنج شماره از آن‌را چاپ و منتشر سازند.

در سال‌هاي قبل با رهنمود مدرسين رياضي مراكز تربيت معلم سنندج كه مؤسسين انجمن رياضي استان كردستان هستند، انجمن‌هاي رياضي دانشجويي در دو مركز تربيت معلم مدرس و بنت الهدا صدر سنندج تاًسيس و دانش‌جويان به فعاليت‌های علمي فوق برنامه‌اي مشغول بوده و نشرياتي رياضي تهيه و توزيع مي‌نمايند. اسامي آنها به قرار زير است: منشور نشريه‌ی انجمن رياضي دانش‌جويان مركزمدرس و دلتا نشريه‌ی انجمن رياضي دانش‌جويان مركز بنت الهدا صدر.

هم اكنون انجمن رياضي استان كردستان با ساختاري رياضي و اصولي به پيش مي‌رود،  تا به آرمان‌هاي مقدس و علمي طراحان و مؤسسان خود، جامه‌ی عمل بپوشاند.

سيد محمد فواد     ابراهيمي