جايزه ی ام پي تي فواد

جايزه‌ی ام پي تي فواد

صلوات‌آباد سنندج

     به منظور ترويج علم در جهت مرام و اهداف مرکز پژوهش و تحقيقات علمي سيدمحمدفواد  ابراهيمي، هر سال در سالروز تاٌسيس" ام پي تي فواد " يعني 21 آبان ماه جايزه‌ای نفيس (يک ميليون تومان) به دانش‌آموخته‌ی ممتاز صلوات‌آبادی اهداء مي‌گردد.

انتخاب دانش‌آموخته‌ی ممتاز با توجه به آئين‌نامه‌ی تدوين شده توسط کادر هياٌت علمي " ام پي تي فواد " با هم‌آهنگي هياٌت امناء و مديريت مرکز و با هم‌کاری مديران آموزشگاه‌های فعّال در صلوات‌آباد سنندج در پايان هر سال‌تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون‌های به‌عمل آمده  به انجام مي‌رسد.

شرائط لازم کانديدا شدن برای " جايزه‌ی ام پي تي فواد " به قرار زير است:

  1. اصالت دانش‌آموخته يعني والدين و خانواده‌ی او اهل صلوات‌آباد سنندج باشند
  2. کسب حد نصاب امتياز علمي مطابق جدول امتيازات مندرج در آئين‌نامه‌ی مربوطه

مراسم اهداء جايزه در تالار اجتماعات " ام پي تي فواد " در 21 آبان ماه هر سال برگزار مي‌گردد. اين ياسا در اولين سالروز تاٌسيس" ام پي تي فواد " يعني 21 / 8 / 1395 جنبه‌ی اجرائي پيدا نموده و در 21 / 8 /  1396 شمسي اولين جايزه اهداء شد.

 سيد محمد فواد   ابراهيمي