کتاب تمام رنگي اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

کتاب تمام رنگي اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

قیمت : 20000 تومان

با توجه به آثار متعدد باستاني در جای جای کردستان اين واقعيت آشکار مي‌شود که مردمان اين سرزمين از پيشينه‌ای بسيار قديمي در علم و هنر برخوردار بوده‌اند. کندن چاه ول قلعه‌ی قمچقای در شش هزار سال پيش بدون اطلاعات رياضيات مهندسي ميسّر نبوده و آثار هنری بجا مانده در قلعه‌ی زيويه از اعتلای هنرمندان کردستان باستان حکايت مي‌کنند.

شواهد و قرائن موجود در غار کرفتو و تخت سليمان و ... اين را مي‌رساند که کُرد گُرد گرد دامن زيبای زاگرس پيش از هر نژاد ديگری در روی کره‌ی زمين دارای تفکر و ياسا و نظم زندگاني بوده‌ است. بر اثر تسطيع زمين و يا ايجاد جاده در کردستان هر روز گنجينه‌های گران‌بهائي آکنده از ويژگي‌های علمي و هنری کشف مي‌گردد و تاريخ و فرهنگ اين ديار کهن بيشتر روشن و آشکار مي‌شود. وجود عالمان و هنرمندان فراوان کردستاني در چند قرن اخير نيز اشاره به صفات غالب متعالي به ارث رسيده از نياکان اکراد داشته و در آثار مکتوب آگاهان و دانشمندان کشورهای همسايه مطالب زيادی راجع به تمدن کُردها در اطراف سلسله‌جبال زاگرس مشاهده شده است. بنابراين برپائي موزه‌ها برای حفظ و نگهداری آثار قومی و شناساندن آن‌ها به جهانيان امری اجتناب ناپذير بوده و در صد سال اخير آن‌چه از زيرخاکي‌‌ها که برای فروش به خارج نرفت در اماکني جمع‌آوری شده و به تدريج موزه‌های متعددی برای بهره‌برداری‌های چند منظوره ايجاد گرديد. پرداختن به تاريخچه‌ی موزه‌های دولتي در اين مقال لزومي نداشته و علاقمندان مي‌توانند به کُتب و نشريات و کاتالوگ‌های فراوان که از جانب سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری تهيه گرديده و در کتاب‌خانه‌ها موجودند، مراجعه نمايند. آن‌چه مدّ نظر اين کتاب است، پرداختن به روحيه و تفکر افراد فرهيخته در بخش خصوصي و نه دولتي مي‌باشد. شرح احوال کساني که متوجه آثار و گنجينه‌های فرهنگي کردستان شده و با جمع‌آوری وسائل و اشيائي خاص که نماد وضعيت اجتماعي کُردها در گذشته بوده‌ به نگهداری و حفظ ارزش‌های فرهنگ کُردواری مشغولند. يعني اشخاصي خوش‌فکر و فرهنگ دوست هستند که به‌قدر همت خود حرکتي را در اين راستا انجام داده‌اند و هر کدام از آنان بخشي از گنجينه‌ها و آثار بجا مانده را به‌صورت مجموعه‌ای خاص و اندک در خانه‌ی خود نگهداری مي‌کنند.

 اما اين‌جانب با تجربه‌ی فراواني که از مشاهده‌ی موزه‌های داخل و خارج ايران کسب نموده‌ام و همواره موضوعات مربوط به گذشته ذهن مرا به‌خود مشغول داشته و با اين اعتقاد که ريشه‌ی آينده را بايد در گذشته جستجو نمود! يعني اگر بخواهيم از فرآيند و قوانين هر پديده‌ای آگاه شويم، بايستي به گذشته برگرديم و تواٌم با درک وضعيت حال، شايد بتوانيم برای آينده پيش‌بيني‌ها نموده و برنامه‌ريزی بکنيم و هم‌چنين داشتن مجموعه شرائطي ويژه در مسير زندگي پربار خود، به فکر تاٌسيس يک موزه‌ی شخصي که جامع همه‌ی مجموعه‌ها باشد افتادم. لذا " اولين موزه‌ی شخصي در استان کردستان ايران " را تحت نام " موزه‌ی شخصي فواد " تشکيل دادم و در اول مهر ماه سال 1391 شمسي به همگان اعلام  نمودم. آگاهان و کساني‌که اطلاعات تاريخي و به‌ويژه باستان‌شناسي دارند و در امور موزه‌ها دارای تجربيات فراوان هستند، موزه‌ی شخصي فواد را يک ابتکار قلمداد نموده و آن را حرکتي نو در جهت حراست از آثار فرهنگي منطقه‌ی کردستان مي‌دانند. شرح موضوع و جريانات مربوط به ظهور اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران را در تاريخچه ملاحظه خواهيد فرمود.

با احترام به عقايد گوناگون ديگران

سيدمحمدفواد  ابراهيمي

محصولات مشابه