شبکه های اجتماعی

مجله علمي تام شماره 5
اين شماره از مجله غلمي تام ويژه نامه‌ی هفتمين کنفرانس آموزش رياضي ايران در شهريور سال 1383 بود که در شهر زيبای سنندج برگزار گرديد.
اشتراک گذاری:
سید محمد فواد ابراهیمی
نویسنده
سید محمد فواد ابراهیمی
افزودن نظر :