عاشق رياضيات

عاشق رياضيات

قیمت : 50000 تومان

کتاب عاشق رياضيات شامل فصل‌های زير است:

عضويت فواد در انجمن رياضي ايران

مختصری در باره‌ی انجمن رياضي استان کردستان

شروعي که به ديداری استثنائي منجر گرديد

کنفرانس 16 رياضي دانشگاه تربيت معلم تهران

کنفرانس 17 رياضي دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان

محصولات مشابه