کتاب پيمودن مسير عشق جلد اوّل

کتاب پيمودن مسير عشق جلد اوّل

قیمت : 20000 تومان

   همه‌ی‌ پديده‌ها قانونمندی رياضي و الگوريتم خاص خود را دارند. به‌عنوان مثال در موقع غذا خوردن يک سری قوانين تحت الگوريتم ويژه دنبال مي‌گردد.

در واقع عدم رعايت الگوريتم در خوردن و ناديده گرفتن اصول، مصائب و ناراحتي‌های زيادی به‌دنبال خواهد داشت. آری همه چيز الگوريتم اجرائي دارد. صحبت کردن، تماشا کردن، راه رفتن، تدريس کردن، سفرکردن، شکار کردن، رانندگي، شناکردن، پرتقال‌چيني و کندن نارنج از درخت، استفاده از نردبان، تلفن زدن و... همه و همه بدون استثناء الگوريتم دارند. در کتاب آشنائي با مباني کامپيوتر سال سوم رشته‌ی رياضي دبيرستان، در سال 1369 شمسي که آن را تدريس مي‌کردم، بخشي تحت عنوان الگوريتم وجود داشت که ضمن پيشروی در مطلب الگوريتم، عمل تلفن‌زدن را مثال زده بود. الگوريتم در نوشتن نامه و به‌طور کُلي در کتابت نيز بر قرار و رعايت بسياری قوانين و اصول لازم است. خلاصه اين‌که بدون رعايت الگوريتم هيچ کاری به نتيجه‌ی نهائي مورد نظر با لحاظ تمام جوانب کار در نهايت درستي و موفقيت به انجام نخواهد رسيد.

 تا آن‌جائي‌که به‌ياد دارم، اين‌جانب همواره به الگوريتم توجه داشته‌ام، حتي آن زماني که اصلاً کلمه‌ی الگوريتم به گوشم نخورده بود! شايد وجود همين ويژگي علت اصلي گرايش من به تحصيل رياضيات بوده است! پس از سال‌ها تدريس علوم رياضيات و کامپيوتر در زمان بازنشستگي به فکر نوشتن الگوريتم چگونه سپری نمودن دوران باقيمانده‌ی عمرم افتادم. لذا به ابتکاری دست زدم که شايد کسي تا کنون به آن مبادرت نکرده باشد. اين الگوريتم را در جلد دوم کتاب " پيمودن مسير عشق " ملاحظه مي‌فرمائيد. مطابق آن الگوريتم در اوايل دوران ششم عمرم به چاپ‌کردن نوشته‌ها و آثار پژوهشي و تحقيقات علمي و آموزشي خود پرداخته و با کمک و هم‌فکری تعدادی از دلسوزان فرهيخته، مسير چاپ بيش از دويست جلد کتاب را در پيش گرفته و اميدوارم با حداقل دردسرها و مشکلات به جائي برسم که سنگيني بار فکری اين دغدغه‌ی مهم زندگي‌ام کمتر گردد. در سال 1395 شمسي در سن 61 سالگي 9 عنوان کتاب در انتشارات علمي کالج سنندج به اهالي علم و قلم عرضه گرديد. اميدوارم در سال 1396 نيز حدود 10 عنوان ديگر از نوشته‌هايم را به چاپ برسانم و اين آهنگ تا سال‌ 1415 شمسي بدون وقفه ادامه يابد. کتاب‌های اين‌جانب در همه‌ی زمينه‌ها اظهار وجود نموده‌اند. از رياضيات و کامپيوتر گرفته تا نجوم و ساير علوم دقيقه و حتي ادبيات و روانشناسي و فلسفه و... در اين ميان دايره‌المعارف " مباحث السرينچک " سرشار از لقمه‌های لذيذ شادی‌آور و آگاه کننده بالغ بر ده‌ها جلد کتاب مي‌باشد. آرزو دارم تا زنده‌ام تعداد زيادی از آن‌ها را در دست مردم ببينم و تاٌثير مثبت را در چهره و رفتار آنان مشاهده نمايم.

دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت 

يک موی ندانست ولي موی شکافت  

سيدمحمدفواد ابراهيمي

محصولات مشابه