شبکه های اجتماعی

بزرگ‌ترين موزه‌ی کردستان‌شناسي

بعد از حدود سه سال پرداختن به موزه‌ی شخصي فواد با جريانات فراوان و دردسرهای خاص خود و پذيرائي از بازديد کنندگان موزه و ... تصميم بر آن گرفتم که موزه‌ی شخصي را به روستای صلوات‌آباد منتقل کرده و با گسترش موزه به کمک اهالي استان، بزرگ‌ترين موزه‌ی کردستان شناسي را زير نظر اداره‌ی گردشگری راه اندازی بنمايم. در ضمن مقاله‌ای تحت عنوان " صلوات‌آباد دروازه‌ی گردشگری کردستان ايران " را نوشته و برای چاپ در نشريات ارسال کردم که منتشر گرديد. بعد نامه‌ی زير را برای مسئولين ميراث فرهنگي استان کردستان تحرير نمودم.

به نام خداوند جان و خرد

ايجاد موقعيت استثنائي برای سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگری توسط  سيدمحمدفواد  ابراهيمي

تاریخ     :    19/ 3/ 1394                             

شماره    :    6

پيوست   :    4 نسخه طرح پيش‌نهادی مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فواد

مديران آگاه و خردمند سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگری كردستان

با سلام و احترام

طرح پيش‌نهادی تاٌسيس و راه‌اندازی مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فواد در قلب روستای صلوات‌آباد دروازه‌ی ورود گردشگران به شهر سنندج از سراسر ايران،  به پيوست تقديم مي‌گردد.  توصيه مي‌نمايم اين فرصت طلائي و بي‌نظير را دريابيد و با عملي کردن  نيّت خيرخواهانه‌ی اين‌جانب برای نفع‌رساني به جامعه و ايجاد زمينه‌ی درآمد کلان برای سازمان ميراث فرهنگي، به توسعه‌ی بيشتر گردشگری استان کردستان و جذب توريست نيز اقدام فرمائيد.  با بررسي و دنبال‌کردن موضوع و مطرح کردن با دستگاه‌های ذيربط هم در استان کردستان و هم در تهران پايخت ايران و کارشناسي اصولي اين پروژه که برای قسمت گردشگری سازمان ميراث فرهنگي استان کردستان، سرشار از درآمد خواهد بود، به‌طور رسمي موافقت اصولي را دريافت و با تمهيدات و اقدامات اوليه، اميد است که با برنامه‌ريزی لازم کار عملياتی را شروع کنيد. هم‌چنان‌که در جزو‌ه‌ی پيوست اشاره شده است، گذشته از اهداء زمين در بهترين موقعيت، کتاب‌خانه‌ی عظيم شخصي اين‌جانب شامل کتاب‌های قديمي و خطي و انبوه اسناد علمي بايگاني شده بخشي از اهدائي‌ها به مرکز پژوهش فوق‌الذکر مي‌باشد که قيمت آن‌ها به ميلياردها تومان مي‌رسد. تمامي اشياء موزه‌ی شخصي فواد نيز اهداء مي‌گردد و آن شروعي برای جمع آوری گنجينه‌ها و ابزار و وسائل  قديمي ديگر مردمان منطقه خواهد بود که به موزه‌ی فواد اهداء مي‌کنند. وجود نعلين يادگار پيامبر اسلام (ص) در جوار مرکز پژوهش به تنهائي صلوات‌آباد را قطب گردشگری خواهد نمود. قبر هنرمند نامي مرحوم سيدعلي‌اصغر کردستاني در جنب مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فواد نيز پتانسيل ديگری برای جذب توريست مي‌باشد. اميدوارم در اين راه ارزشمند که خير و برکت معنوی و مادی به‌دنبال دارد، موفق و پيروز باشيد.                                                     با احترام         سيدمحمدفواد  ابراهيمي

اين نامه‌ی شماره‌ی 6 مورخ 19/3/1394 با شماره‌ی 2477/136/941 در تاريخ 19/3/1394 وارد سيستم کامپيوتری دبيرخانه‌ی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان کردستان گرديد. ضمن صحبت با آقای وطن دوست معاون گردشگری سازمان و مطرح کردن موضوع، ايشان بحث روی محتوی و درخواست نامه را به بعد موکول نمود و بيان داشت که در آينده‌ای نزديک به شما تلفن خواهيم زد تا جلسه‌ی هم‌آهنگي تشکيل شود و ... اما بيش از يک ماه انتظار کشيدم و خبری نشد! مصاحبه‌ی تلويزيوني اين‌جانب برای معرفي اوّلين موزه‌ی شخصي در استان کردستان ايران يعني موزه‌ی شخصي فواد، در تاريخ 3/4/1394 به‌طور زنده پخش گرديد که در آن به موضوع ايجاد مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فواد اشاره نمودم. لذا به بهانه‌ی مطلع کردن مديران ميراث فرهنگي کردستان، CD حاوی فيلم مصاحبه را همراه نامه‌ای به ميراث کردستان مرکز سنندج بُردم. 

اشتراک گذاری:
سید محمد فواد ابراهیمی
نویسنده
سید محمد فواد ابراهیمی
افزودن نظر :