مقالات ( حضور شمس آل احمد در انجمن ادبي مولوی کورد سنندج )

مقالات ( حضور شمس آل احمد در انجمن ادبي مولوی کورد سنندج )

قیمت : 5000 تومان

حضور شمس آل احمد در انجمن ادبي مولوی کرد سنندج

سيد محمد فواد    ابراهيمي

20  /  9  /  1376  شمسي

روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه 1376 در يکي از خيابان‌های شلوغ سنندج، ايرج عبادی مسئول و مجری برنامه‌های هفتگي انجمن ادبي مولوی کورد را ديدم. 

محصولات مشابه