کتاب تخت سليمان زادگاه زردشت

کتاب تخت سليمان زادگاه زردشت

قیمت : 20000 تومان

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی                             صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی           

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم                             تو­عشق گلی داری من عشق گل اندامی

 

        گر چه شب مشتاقان تاریک بود اما                                      نومید نباید بود از روشنی بامی

 

 در تلاطم و فشار رواني جريان‌های اجتماعي که پُر از نشيب و فرازهای اضطراب‌آور است، سفرهای کوتاه مدت با هزينه‌ی قليل و کم خرج در معيّت دوستان و همکاران برای تمديد اعصاب فوايد بسيار دارد. دستاورد علمي و تجربه‌های بيش از حد سفرها را اين‌جانب در دفاتری ثبت ‌کرده‌ام. برخي از آن‌ سفرنامه‌ها را در کتاب حاضر ملاحظه مي‌‌فرمائيد. مقايسه‌ها حائز اهميّت بوده، اميدوارم باب طبع خوانندگان عزيز باشد

محصولات مشابه