چاپ مقالات در نشريات

چاپ مقالات در نشريات

چاپ مقالات در نشريات

سید محمد فواد ابراهیمی , 18 آبان 1397
بازنشستگي و راحتي !                                               29  آذر  1388 شمسي    چون سياهي شد ز مو ، هشيار مي‌بايد شدن       صبح چون روشن شود ، بيدار مي‌بايد شدن   عمرها كار من و تو ، گفتار بي كردار بود       بعد از اين ، كردار بي گفتار مي‌بايد شدن           يكي از پديده‌هاي اجتماعي قرن اخير، بازنشسته شدن شاغلين در سيستم‌هاي مختلف به‌ويژه در دستگاه دولتي بعد از حدود سي سال تلاش براي معاش مي‌باشد
ادامه مطلب ...