پژوهش و تحقیق

چاپ مقالات در نشريات

چاپ مقالات در نشريات

سید محمد فواد ابراهیمی , 18 آبان 1397
بازنشستگي و راحتي !                                               29  آذر  1388 شمسي    چون سياهي شد ز مو ، هشيار مي‌بايد شدن       صبح چون روشن شود ، بيدار مي‌بايد شدن   عمرها كار من و تو ، گفتار بي كردار بود       بعد از اين ، كردار بي گفتار مي‌بايد شدن           يكي از پديده‌هاي اجتماعي قرن اخير، بازنشسته شدن شاغلين در سيستم‌هاي مختلف به‌ويژه در دستگاه دولتي بعد از حدود سي سال تلاش براي معاش مي‌باشد
ادامه مطلب ...

شرکت در مجامع علمي

شرکت در مجامع علمي

سید محمد فواد ابراهیمی , 11 آبان 1397
شرکت داوطلبانه در مجامع علمي   تهيّه‌ی مقدمات، تمهيدات، مقالات و ثبت نام برای شرکت در مجامع علمي و به‌ويژه کنفرانس‌های رياضي و آموزش آن و دوره‌های آموزش ضمن خدمت و مجامع ادبي و اجتماعي در سرتاسر ايران پهناور، ناشي از کنجکاوی  و حرکت در جهت شناخت بهتر محيط اطراف و کسب تجربيات بيشتر، با صرف هزينه‌ها و تحمل رنج‌های فراوان سفر، کار ساده‌ای نبوده و فقط شيفته‌ی علم بودن موجب اين افتخار گرديده است.
ادامه مطلب ...