شرکت در مجامع علمي

شرکت در مجامع علمي

شرکت در مجامع علمي

سید محمد فواد ابراهیمی , 11 آبان 1397
شرکت داوطلبانه در مجامع علمي   تهيّه‌ی مقدمات، تمهيدات، مقالات و ثبت نام برای شرکت در مجامع علمي و به‌ويژه کنفرانس‌های رياضي و آموزش آن و دوره‌های آموزش ضمن خدمت و مجامع ادبي و اجتماعي در سرتاسر ايران پهناور، ناشي از کنجکاوی  و حرکت در جهت شناخت بهتر محيط اطراف و کسب تجربيات بيشتر، با صرف هزينه‌ها و تحمل رنج‌های فراوان سفر، کار ساده‌ای نبوده و فقط شيفته‌ی علم بودن موجب اين افتخار گرديده است.
ادامه مطلب ...