انجمن رياضي کردستان ايران

يادمان شماره 1 ( انجمن رياضي کردستان )

يادمان شماره 1 ( انجمن رياضي کردستان )

سید محمد فواد ابراهیمی , 29 فروردين 1399
يادمان شماره 1 به شادروان صالح عطائي معلم رياضي استوره‌ای شهر سنندج اختصاص يافت. مرحوم عطائي در دبيرستان دولتي هدايت سنندج در سال‌های قبل از 1350 شمسي معلم رياضي اين‌چانب سيدمحمدفواد  ابراهيمي بود و در سال‌ها بعد در دانشگاه فرهنگيان سنندج ( مراکز تربيت معلم سنندج ) همکار شديم.
ادامه مطلب ...

نشريه رياضي وصل شماره 3

نشريه رياضي وصل شماره 3

سید محمد فواد ابراهیمی , 29 فروردين 1399
در نشريه رياضي وصل شماره 3 ترجمه‌ی مقاله‌ای که اينشتين را مرد قرن 20 معرفي کرده است، مطالعه خواهيد کرد.
ادامه مطلب ...

نشريه رياضي وصل شماره 1

نشريه رياضي وصل شماره 1

سید محمد فواد ابراهیمی , 26 فروردين 1399
نشريه رياضي وصل برای افتتاح کميته تحقيقات رياضي انجمن رياضي کردستان ايران در نظر گرفته شد. با مقدمه‌ای تحت عنوان آرزوی وصل و مطالب رياضي " آبراکادابرا و استراتژی تقسيم کسرها" و چارت تشکيلات انجمن رياضي کردستان 
ادامه مطلب ...

نشريه رياضي وصل شماره 2

نشريه رياضي وصل شماره 2

سید محمد فواد ابراهیمی , 26 فروردين 1399
اين شماره از نشريه رياضي وصل به مطالب رياضي با زبان انگليسي احتصاص يافت برای ترغيب اعضاء انجمن رياضي کردستان ايران به ترجمه
ادامه مطلب ...

مجله علمي تام شماره 5

مجله علمي تام شماره 5

سید محمد فواد ابراهیمی , 26 فروردين 1399
اين شماره از مجله غلمي تام ويژه نامه‌ی هفتمين کنفرانس آموزش رياضي ايران در شهريور سال 1383 بود که در شهر زيبای سنندج برگزار گرديد.
ادامه مطلب ...

مجله علمي تام شماره  1

مجله علمي تام شماره 1

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 شهريور 1398
اولين شماره‌ی مجله علمي تام در ارتباط با معرفي انجمن رياضي کردستان ايران در زمستان سال 1376 شمسي به چاپ رسيد. تاريخچه‌ی انجمن رياضي کردستان را در آن مطالعه بفرمائيد. مدير مسئول و سردبير مجله  سيدمحمدفواد  ابراهيمي
ادامه مطلب ...