نشريات انجمن رياضي کردستان

يادمان شماره 1 ( انجمن رياضي کردستان )

يادمان شماره 1 ( انجمن رياضي کردستان )

سید محمد فواد ابراهیمی , 29 فروردين 1399
يادمان شماره 1 به شادروان صالح عطائي معلم رياضي استوره‌ای شهر سنندج اختصاص يافت. مرحوم عطائي در دبيرستان دولتي هدايت سنندج در سال‌های قبل از 1350 شمسي معلم رياضي اين‌چانب سيدمحمدفواد  ابراهيمي بود و در سال‌ها بعد در دانشگاه فرهنگيان سنندج ( مراکز تربيت معلم سنندج ) همکار شديم.
ادامه مطلب ...