مجله‌ی علمي تام

مجله علمي تام شماره 5

مجله علمي تام شماره 5

سید محمد فواد ابراهیمی , 26 فروردين 1399
اين شماره از مجله غلمي تام ويژه نامه‌ی هفتمين کنفرانس آموزش رياضي ايران در شهريور سال 1383 بود که در شهر زيبای سنندج برگزار گرديد.
ادامه مطلب ...

مجله علمي تام شماره  1

مجله علمي تام شماره 1

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 شهريور 1398
اولين شماره‌ی مجله علمي تام در ارتباط با معرفي انجمن رياضي کردستان ايران در زمستان سال 1376 شمسي به چاپ رسيد. تاريخچه‌ی انجمن رياضي کردستان را در آن مطالعه بفرمائيد. مدير مسئول و سردبير مجله  سيدمحمدفواد  ابراهيمي
ادامه مطلب ...