کتابهای چاپ شده

کتاب مباحث‌السرينچک جلد5

کتاب مباحث‌السرينچک جلد5

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
-
ادامه مطلب ...

کتاب مباحث‌السرينچک جلد4

کتاب مباحث‌السرينچک جلد4

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
-
ادامه مطلب ...

کتاب مباحث‌السرينچک جلد3

کتاب مباحث‌السرينچک جلد3

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
-
ادامه مطلب ...

کتاب مباحث‌السرينچک جلد2

کتاب مباحث‌السرينچک جلد2

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
-
ادامه مطلب ...

کتاب مباحث‌السرينچک جلد1

کتاب مباحث‌السرينچک جلد1

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
  با خود عهد کرده بودم به ازای هر سال عمرم حداقل يک جلد کتاب تاٌليف و به جامعه ارائه دهم. خوش‌بختانه در 21 آبان 1394 شمسي که 60 سال عمر را پشت سر گذاشته بودم، موفق به تاٌسيس" ام پي تي فواد " در صلوات‌آباد سنندج شدم و آن‌گاه به دسته‌بندی بيش از هزار عنوان مطلب از نوشته‌های خود پرداخته و چاپ کتاب‌ها که از صد عنوان فزوني گرفته بود، شروع گرديد.
ادامه مطلب ...

کتاب بابا سيد ابراهيم صلوات‌آباد سنندج

کتاب بابا سيد ابراهيم صلوات‌آباد سنندج

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
  از دوران کودکي خود يعني دهه‌ی سي به‌ياد دارم که وقتي گوش شنوا پيدا کردم و بدون درک معناها به محاوره و گفتگوی اطرافيانم در روستای صلوات‌آباد سنندج توجه مي‌کردم، با کلماتي مکرّر مواجه مي‌شدم که مرتب در ميان جملات افراد از کوچک و بزرگ، زن و مرد، با‌سواد و بي‌سواد، زمزمه مي‌شد و آن يک قسم مقدس و تکيه کلامي بود که برای حقانيت بيانات خود به‌زبان مي‌آوردند تا طرف مقابل و مخاطب را اقناع بنمايند.
ادامه مطلب ...

کتاب باغ باتمان قليچ

کتاب باغ باتمان قليچ

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
  بسیار سـفر باید تا پـخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی ای بلبل اگر نـالی من با تو هم آوازم تـو عشق گـلی داری من عشق گل اندامی گر چـه شب مشتاقان تاریک بود اما نـومـید نـبایـد بـود از روشـنی بامی  
ادامه مطلب ...

کتاب باغ شاهزاده

کتاب باغ شاهزاده

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
  بسیار سـفر باید تا پـخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی ای بلبل اگر نـالی من با تو هم آوازم تـو عشق گـلی داری من عشق گل اندامی گر چـه شب مشتاقان تاریک بود اما نـومـید نـبایـد بـود از روشـنی بامی  
ادامه مطلب ...

کتاب پيمودن مسير عشق جلد اوّل

کتاب پيمودن مسير عشق جلد اوّل

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
   همه‌ی‌ پديده‌ها قانونمندی رياضي و الگوريتم خاص خود را دارند. به‌عنوان مثال در موقع غذا خوردن يک سری قوانين تحت الگوريتم ويژه دنبال مي‌گردد.
ادامه مطلب ...

کتاب کنفرانس‌های رياضي ايران جلد اوّل

کتاب کنفرانس‌های رياضي ايران جلد اوّل

سید محمد فواد ابراهیمی , 10 آبان 1397
 انجمن رياضي ايران از بدو تاٌسيس آن يعني سال 1348 شمسي اقدام به برگزاری کنفرانس‌های رياضي ساليانه نمود.
ادامه مطلب ...