کتابهای چاپ شده

کتاب اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

کتاب اولين موزه‌ی شخصي در کردستان ايران

سید محمد فواد ابراهیمی , 09 آبان 1397
تقديم  به  تاريخ کرد   و  کردستان  که  به  عظمت  تاريخ  بشريت  غني بوده   و  بايستي  اولين  حرف ها   را جع  به شکل‌گيری   تمدن  بشری   را   در  تاريخ کرد   و  کردستان جستجو  نمود .
ادامه مطلب ...

کتاب ظهور کامپيوتر در کردستان ايران

کتاب ظهور کامپيوتر در کردستان ايران

سید محمد فواد ابراهیمی , 09 آبان 1397
در قرن بيستم ميلادی پيشرفت علم و تکنولوژی سرسام آور بود. جنگ‌های جهاني اول و دوم در نيمه‌ی اول قرن بيست که دنيا  و به‌خصوص سراسر اروپا را ويران کرد، به‌عنوان عامل و ايجاد زمينه‌ی نياز به ساختن مجدد همه چيز، در پيشرفت علم و تکنولوژی بي‌تاٌثير نبود.
ادامه مطلب ...

کتاب انجمن رياضي کردستان ايران

کتاب انجمن رياضي کردستان ايران

سید محمد فواد ابراهیمی , 09 آبان 1397
در دهه‌ی آخر قرن بيستم ميلادي رياضي‌دانان و دانشمندان برجسته، با توجه به نقش و اهميتي كه رياضيات در پيشرفت علوم بشري، صنعت و تكنولوژي، اكتشافات فضايي و تحولات شگرف زندگي انساني و ... دارد، درصدد ارج‌نهادن به اين علم مادر تمامي علوم برآمدند و پيشاپيش سال 2000 ميلادي را سال جهاني رياضيات ناميدند.
ادامه مطلب ...