کتابهای چاپ شده

کتاب انجمن رياضي کردستان ايران

کتاب انجمن رياضي کردستان ايران

سید محمد فواد ابراهیمی , 09 آبان 1397
در دهه‌ی آخر قرن بيستم ميلادي رياضي‌دانان و دانشمندان برجسته، با توجه به نقش و اهميتي كه رياضيات در پيشرفت علوم بشري، صنعت و تكنولوژي، اكتشافات فضايي و تحولات شگرف زندگي انساني و ... دارد، درصدد ارج‌نهادن به اين علم مادر تمامي علوم برآمدند و پيشاپيش سال 2000 ميلادي را سال جهاني رياضيات ناميدند.
ادامه مطلب ...