مقالات

مقالات ( حضور شمس آل احمد در انجمن ادبي مولوی کورد سنندج )

مقالات ( حضور شمس آل احمد در انجمن ادبي مولوی کورد سنندج )

سید محمد فواد ابراهیمی , 14 بهمن 1397
حضور شمس آل احمد در انجمن ادبي مولوی کرد سنندج سيد محمد فواد    ابراهيمي 20  /  9  /  1376  شمسي روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه 1376 در يکي از خيابان‌های شلوغ سنندج، ايرج عبادی مسئول و مجری برنامه‌های هفتگي انجمن ادبي مولوی کورد را ديدم. 
ادامه مطلب ...

مقالات ( امير ارسلان آصفي در آئينه ی زمان )

مقالات ( امير ارسلان آصفي در آئينه ی زمان )

سید محمد فواد ابراهیمی , 18 آبان 1397
امير ارسلان آصفي در آئينه‌ی زمان سيد محمد فواد   ابراهيمي پائيز  1394  شمسي بعد از بازنشسته شدن در سال 1386 شمسي، تصميم گرفتم به سراغ کساني بروم که در کنج خانه‌هايشان به‌طور افسرده روزگار مي‌گذرانيدند.  
ادامه مطلب ...