کتاب دغدغه‌ی معلمي

کتاب دغدغه‌ی معلمي

قیمت : 6000 تومان

گوش خر ميفروش و دگر گوش خر
 

 

 

كاين سخن را در نيابد گوش خر
 

     

در دهه‌ي چهارم قرن چهاردهم هجري شمسي، ضمن تحصيلات رياضيات دبيرستاني كه شيفته‌ي آن بودم، احساس مي‌كردم كه به ساير علوم و به‌ويژه ادبيات نيز علاقه دارم. قلم در دستم آرام و قرار نداشت و انشاهايم هميشه مورد توجه قرار مي گرفت. زمان دانش‌جويي در اوايل دهـه‌ي پنجم، اكثر جزوات درسي استادان رياضي را مورد تجديد نظر قرار داده و بازنويسي مي‌كردم. درس "توپولوژي" را استاد دكتر ارسلان شادمان با تماشاي خط به خط كتاب خارجي، پاي تخته‌ي كلاس شرح مي داد و من بيانات و نوشته‌هاي درهم ريخته را به طرز خاصي انشاء مي‌كردم و در آخر ترم يك جزوه‌ي كامل از مطالب منسجم با ساختار رياضي تحت عنوان" توپولوژي عمومي" تحويل استاد شد. آن كار آن‌چنان مهم تلقي گرديد كه دكتر شادمان با دادن نمره‌ي الف  مرا از شركت در امتحان كتبي پايان ترم معاف نمود. بعد كه مسير معلمي را پيش گرفتم، به تحرير تجربيات آموزشي، اقدام پژوهي‌هاي خودجوش و تراوشات فكري خود پرداختم. در هر موردي قلم را بر كاغذ مي‌چرخاندم  و تعداد نوشته‌ها فزوني يافت. وقتي‌كه مدرس رياضيات مراكز تربيت معلم سنندج شدم، به تاليف كتب درسي رياضي و كامپيوتر مشغول و در سال 1373 شمسي پنج جلد آن‌ها يعني تئوری اعداد 1و2 و رياضيات عمومي 1و2 و مباني کامپيوتر ويژه، مورد استفاده‌ي دانش‌جويان رشتـه‌ي رياضي قرارگرفت. بنا به اعتقادات خاصي كه داشتم، هيچ‌گاه براي چاپ رسمي تاليفات خود اقدام نكردم. شيداي علم بودن مرا به سوي علوم جديد كامپيوتري كشاند و مدرس اولين کلاس‌هاي آموزش كامپيوتر در شهر سنندج در سال 1369 شمسي شدم. در آن زمينه نيز قلم‌فرسايي‌ها كردم. براي گسترش و ترويج علم، به‌ويژه رياضيات و آموزش آن، انجمن رياضي استان كردستان را پايه گذاري نموده كه خود منشاء فعاليت‌هاي علمي و آموزشي فراواني شد. به تهيه‌ي نشريات گوناگون و متعدد علمي پرداخته و دامنه‌ي انتشارات، مرزهاي استان كردستان را در نورديد و سراسر ايران را فرا گرفت. وقتي‌که امكان حضور جهاني از طريق اينترنت ميسّر شد، در بهار 1382شمسي سايت اينترنتي شخصي فوادرويال را طراحي كردم، تا پيام‌هاي علمي و آموزشي خود را بدون محدوديت جغرافيايي، در معرض ديد علاقمندان قرار دهم. لذا شروع به الكترونيكي نمودن بيش از 250 مقاله و نوشته‌ي كم حجم خود نمودم تا در سايت قرار داده و آن‌ها را به عرصه‌ي افكار بياندازم. در سال 1391 شمسي اولين موزه‌ي شخصي را در استان کردستان ايران تاسيس نمودم که مقدمه‌ای شد برای ارائه‌ي مرکز پژوهش و تحقيقات علمي فواد ( MPT-FOAD ) که در صلوات آباد سنندج برپا خواهد گرديد.  

                                               سيد محمد فواد   ابراهيمي                               

محصولات مشابه