کتاب آسانسور شش هزار ساله در کردستان ايران

کتاب آسانسور شش هزار ساله در کردستان ايران

قیمت : 6000 تومان

به‌ ياد سال‌های دور، به ياد خاطرات خوش کلاس‌های درس رياضي و پرواز با دانش‌جويان عزيزم در آسمان علم و معرفت. به ياد ماجراها و مدارا کردن با هم‌کاران مدرس و کارمندان مراکز تربيت معلم سنندج، به ياد استقامت در برابر ناملايمات و هزينه‌ی بالا، جهت به حرکت در آوردن چرخ زندگي و اداره‌ی همسر و فرزندان و دگر عائله با حقوق حلال معلمي و به ياد ...

 در تلاطم و فشار رواني جريان‌های اجتماعي که پُر از نشيب و فرازهای اضطراب‌آور است، فقط اندکي مهر و قدرشناسي مي‌تواند تعادلي برای ادامه‌ی کار ايجاد نمايد! آری زمزمه‌ی محبت ولو بسيار کم، خستگي‌های ناشي از سنگيني کار و استرس‌های محيط را به شدّت کاهش مي‌دهد. نقش مديريت در فعال نگهداشتن يک مجموعه بي‌تاٌثير نبوده، يک مدير  مدبّر با قدرشناسي و يک تشکر خشک و خالي هم مي‌تواند در دل‌ کارمندان اميدواری به‌وجود آورد. مصداق بارز اين ادعا تدارک سفرهای کوتاه مدت با هزينه‌ی بسيار پائين برای مدرسين مراکز تربيت معلم سنندج بود که با خواست و همراهي مدير قدرشناس مرکز تربيت معلم مدرس به انجام مي‌رسيد. و ...

محصولات مشابه